ŞİRKET PROFİLİ

KALİTE POLİTAKAMIZ

 

METALIUM yönetici ve tüm çalışanları ile birlikte aşağıda belirlediği tüm maddeleri uygulamaya söz vemiştir:       

  • Ülkemizdeki ve Dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda üretim yapacağız.
  • Ulusal/Uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uyacağız.
  • Tüm faaliyetlerimizi insan ve çevre odaklı sürekli gözden geçireceğiz.
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileştirme çalışmalarını yapacağız.
  • Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak için iş risklerimizi etkin bir şekilde yönetirken, çalışanlarımızın bilinç ve sorumluluğunu da geliştirip yaygınlaştıracağız.
  • Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanacağız.
  • Yaşam döngüsü çerçevesinde atıkların kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını,  geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlayacağız.
  • Tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olacağız
  • Teknolojik gelişmeler, toplumun talep, beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarımızı risk odaklı yaklaşımla sürekli gözden geçirerek, iyileştireceğiz.

 

Genel Müdür

TOP